Suomen Matkaratsastusseura SuMaRa

 

Suomen Matkaratsastusseura ry (SuMaRa) grundades år 2002. Till en början hade föreningen bara några medlemmar, men antalet medlemmar har vuxit jämt med åren och för tillfället har föreningen över hundra medlemmar. SuMaRa är inte anknyten till någon ort, utan föreningen förenar människor med intresse för distansritt och verkar i samarbete med andra föreningar. Medlemmarna kan med andra ord, om de så tycker, samtidigt höra även till någon annan förening.

Till SuMaRas verksamhet hör såväl att arrangera tävlingar i distansritt som att ordna träningstillfällen för hästar och ryttare, samt startkurser som ger en introduktion till grenen. Distansritt är en snabbhets- och uthållighetstävling, som med samma testar ryttarens färdigheter i terrängritt. Distansritt är en av de äldsta tävlingsdisciplinerna inom ridsporten och grenen är än i denna dag högt uppskattad runt om i världen. I tävlingarna startar ekipagen samtidigt och rutten är märkt. På rutten finns inte hinder, men terrängen kan vara väldigt omväxlande. Ryttarens erfarenhet i hästhantering inverkar på hur bra hästen klarar av olika slags rutter.

Här hittar du mera information om hur du kan bli medlem i SuMaRa. Tävlingar i distansritt och andra arrangemang hittar du i kalendern. De här sidorna är på finska. Ifall du har frågor angående hur du kan bli medlem i föreningen, om föreningsverksamheten eller om någonting annat som har med föreningen att göra, tag kontakt via e-postadressen SuMaRa.yhteys(at)gmail.com.