Hallituksen tehtävät

Hallituksen jäsenillä voi olla useampia tehtäviä tai jäsen voi olla ilman omaa tarkkaan määriteltyä vastuualuetta. Johtokunnan vastuualueita ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsensihteeri, rahastonhoitaja, tiedotusvastaava, juniori/nuorisovastaava, kilpailuvastaava ja koulutusvastaava.


Kuvauksia johtokunnan tehtävistä:

Puheenjohtaja

Kutsuu johtokunnan kokoon ja vastaa että vuosikokouskutsu tiedotetaan ajoissa jäsenistölle. Tiedottaa/välittää hallitukselle SRL:ltä puheenjohtajalle/seuralle tulevat tiedotettavat asiat. Vastaa seuran yhteys- ja ilmot-sähköposteihin.

Jäsensihteeri

Huolehtii että seuran jäsenten tiedot ja maksut hoituvat SRL:lle. Hallinnoi aluelupien hakuprosessia. Pitää jäsenrekisterin ajantasalla.

Tiedotusvastaava

Pitää seuran nettisivut ajantasalla muiden hallituksen jäsenten avustuksella. Tiedottaa komitean tiedotusvastaavalle komitean tiedotteeseen tulevat asiat. Julkaisee tiedot matkaratsastustapahtumista ja kokouskutsut ajankohtaista-osiossa riittävän ajoissa sekä varmistaa että nämä saavat sivuilla riittävästi näkyvyyttä.

Juniorivastaava

Suunnittelee ja koordinoi seuran lapsille ja nuorille suunnattua matkaratsastustoimintaa. Nuorisovastaava voi johtokunnan sopimien suuntaviivojen mukaisesti järjestää tapahtumia ja kursseja lapsille ja nuorille. Juniorivastaava tiedottaa tiedotusvastaavan avustuksella junioritoiminnasta jäsenille, SRL:lle sekä mahdollisuuksien mukaan medioihin.

Kilpailuvastaava

Kilpailuvastaava huolehtii seuralaisten kilpailukilometriseurannasta sekä kilpailukalenterin teosta yhdessä muiden seurojen ja SuMaRa:n hallituksen kanssa. Lisää anottavat kilpailut loppuvuodesta KIPA:an. Tekee kilpailukutsut kilpailunjohtajien avustuksella ja huolehtii ne ajoissa tarkistettavaksi lajivastaavalle, jonka jälkeen lisää kutsut KIPA:an ja katsoo, että ne julkaistaan. Huolehtii lähtölistojen julkaisusta KIPA:ssa sekä hoitaa muut kisojen paperiasiat.

Kokousihteeri

Toimii kokouksissa sihteerinä ja kirjoittaa kokouksien pöytäkirjat puhtaaksi. Kokoaa ja tekee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. Hoitaa kokousjärjestelyt esim. paikkavaraukset.

Puffettivastaava

Huolehtii tapahtumien, kilpailuiden ym. tilaisuuksien toimihenkilöruokailusta ja mahdollisesta puffetista/kahviosta kisailijoille, osallistujille sekä yleisölle. Pitää kirjaa seuran puffettitavaroista ja täydentää varastoja tarvittaessa.

Turvallisuusvastaava

Laatii turvallisuussuunnitelman jokaiseen kilpailuun kilpailunjohtajan avustuksella. Huolehtii, että seuran järjestämissä kilpailuissa ja tapahtumissa/tilaisuuksissa olisi pääsääntöisesti paikalla vähintään yksi ensiaputaitoinen toimihenkilö. Pitää seuran turvallisuusasiakirjan ajan tasalla.

Palkinto-  sponsori- ja materiaalivastaava

Hoitaa palkintojen ja sponsorien hankkimisen kilpailuihin ja muihin tapahtumiin. Tilaa ruusukkeet. Pitää kirjaa kaikista seuran omistamista tavaroista ja myyntituotteista. Tarvittaessa hankkii uusia ja tarvittavia asioita mitä hallitus yhdessä päättää hankkia.

Valmennusvastaava

Suunnittelee ja organisoi eri tasoisia valmennuksia.

Rahastonhoitaja

Hoitaa seuran juoksevat pankkiasiat, kuten maksaa seuran tililtä laskut. Hoitaa kirjanpidon ja laatii tilinpäätöksen.