Toimintasuunnitelma 2014

Yleistä

Suomen Matkaratsastusseura Ry (SuMaRa) ei ole sidottu paikkakuntaan, vaan seura yhdistää lajin harrastajia ympäri Suomea ja toimii yhteystyössä muiden seurojen kanssa.


Jäsenasiat

Määrää pyritään kasvattamaan vuonna 2014 (varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, juniorit jne.)

Kilpailulisenssit; pyritään lisäämään ja kannustamaan jäsenten kilpailutoimintaa kotimaassa kuin ulkomailla.

Jäsenhankinta on edelleen yksi vuoden tärkeistä teemoista. Tavoitteena on säilyttää jäsenmäärä yli 100 täysjäsenessä ja kasvattaa sekä täys-, perhe- että kannatusjäsenten määrää. Uusia jäseniä pyritään hankkimaan ennen kaikkea starttikurssien ja kilpailujen yhteydessä, sekä markkinoimalla jäsenetujamme.

Jäsenille tarjotaan jatkossakin alennuksia kilpailumaksuista, seuran tapahtumissa etuajo-oikeutta ilmoittautumisissa, edullisia kursseja ja tapahtumia, pikkujoulut sekä palkitsemiset syyskokouksen yhteydessä. Resurssien mukaan jäsenille tarjotaan jäsenhintaan seuran tuotteita (softselltakit, pipot, paidat jne).

Alkuvuodesta jäsenille toteutetaan kysely, jossa jäsenet saavat kertoa ja ehdottaa millaista toimintaa, kursseja, tapahtumia jne. he haluaisivat seuran järjestävän. Loppuvuodesta vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan sisällyttämään kyselyssä esiin tulleita jäsenien toivomuksia.


Talous

Talousarvio laaditaan seuraavalle vuodelle syyskokoukseen mennessä. Taloustilannetta seurataan kaikissa hallituksen kokouksissa rahastonhoitajan tilannekatsauksella.

Talouden periaate on se, että seura käyttää varojaan jäsentensä hyväksi erilaisin keinoin.

Talousohjesääntö määrittää tavat seuran talousasioiden hoidossa.


Koulutukset ja valmennukset

Starttikursseja järjestetään 2-4 kappaletta, mahdollisesti yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Starttikurssi on perinteisesti seuran jäsenille ilmainen.

Seuravalmennuksia pyritään järjestämään vuoden aikana 1-2 kappaletta. Seuravalmentajat Johanna Vehmanen ja Seija Louko suunnittelevat seuravalmennukset ja ohjaavat ratsukoita.

SuMaRalaisia jäseniä tuetaan mahdollisuuksien mukaan SRL:n, ESRA:n tai seuran omien tapahtumien osallistumismaksuissa. Seura maksaa kaikkien täysjäsentensä kurssimaksut SRL:n toimihenkilökoulutuksista sekä mahdollisuuksien mukaan myös muista seuran jäsenille hyödyllisistä koulutuksista.

Seura korvaa täysjäsenten tuomari- tai lisenssikoulutuksien maksut sekä lisenssit. Seura kannustaa jäsenistöä kouluttautumaan mm. matkaratsastus stewardeiksi ja tuomareiksi, joita seurassa on vähän.


Kilpailutoiminta

Alustava kilpailukalenteri 2014

18.1. kans/alue/seura, Jokioinen

15.2. kans/alue/seura, Jokioinen

8.3. kans/alue/seura, Jokioinen

28.-30.3. KV + kans/alue

10.5. kans/alue/seura, Suomusjärvi  

7.6. kans/alue/seura, Tammela

9.8. SM + kans/alue/seura, Tammela

13.9. kans/alue/seura, Laitila

4.10. kans/alue/seura, Sauvo

1.11. alue/seura, Jokioinen (halloween)

Marraskuun kilpailu on samalla myös perinteikäs ja leikkimielinen Halloween-pukukisa.

Pyritään järjestämään lisäksi mahdollisesti 1-2 kpl seuravalmennuksia, jotka toteutetaan matkaratsastusharjoituksen muodossa.

Pyritään järjestämään matkaratsukoille, toki myös muille ratsukoille avoimet, kilpailuharjoitukset sekä koulu – että esteratsastuksessa.

Kullekin kilpailulle laaditaan tehtävien ja toimihenkilöiden osalta ohjeet ja nimetään kilpailun johtaja, joka vastaa kilpailusta.

Seura pyrkii kouluttamaan Equipen käyttöön useampia henkilöitä. Tulokset pyritään julkaisemaan viimeistään 1-2 vrk:n kuluessa kilpailun päättymisestä seuran nettisivuilla ja kipassa.

Jäsenten osallistumisaktiivisuutta kilpailuihin seurataan. Aktiivisia seuran jäseniä ja toimihenkilöitä palkitaan mahdollisuuksien mukaan seuran syyskokouksessa loppu vuodesta.

Kilpailukansliassa kilpailijat voivat täyttää turvallisuuskortin tapaturman varalta.

Seuran täysjäsenten osallistumista ulkomaisiin FEI – kilpailuihin tuetaan mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti.


Tapahtumat ja muu toiminta

Jäsenille järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia mm hevosvaelluksia, illanvietto kesällä ja pikkujoulut loppuvuodesta 2014.

Seuran hallitus osallistuu mahdollisuuksien mukaan ESRA:n superviikonloppuun 2014, jossa mm. kouluttaudutaan hallitustyöskentelyyn sekä hyvän seuratoiminnan kehittämiseen.

Seura myy kilpailunumeroita, stetoskooppeja, lämpömittareita, softselltakkeja, pipoja ja EA-laukkuja seuran toiminnan kehittämiseksi.

Uusia materiaali hankintoja tehdään harkinnan ja talouden mukaan.


Hallitus

Hallitus koostuu sääntöjen mukaisesti 2-8 jäsenestä ja 0-2 varajäsenestä. Hallituksen jäsenet valitaan seuran syyskokouksessa, ja hallitus järjestäytyy itsenäisesti vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan johdolla.

Jäsenet /edustukset järjestöissä

- SRL:n vuosikokous Puheenjohtaja ja toinen edustaja hallituksesta
- SRL:n matkaratsastus komitea edustajana SuMaRa:sta Olli Tahkokallio
- ESRA puheenjohtajatapaaminen Puheenjohtaja ja /tai varapuheenjohtaja

Hallitus kokoontuu 5-8 kertaa vuoden aikana. Hallituksen kokousten pöytäkirjat julkaistaan seuran Internet-sivuilla soveltuvin osin.


Jäsenten palkitseminen

Seura palkitsee vuosittain syyskokouksen yhteydessä:

Vuoden ratsastajan, jolla on eniten hyväksyttyjä kilpailukilometrejä tai muita palkitsemisen arvoisia kilpailusaavutuksia, jotka seuran hallitus päättää vuosittain

Vuoden tulokkaan, joka on aloittanut kilpailemisen ko. vuonna ja jolla on eniten hyväksyttyjä kilpailukilometrejä

Vuoden juniorin tai nuoren ratsastajan, jolla on eniten hyväksyttyjä kilpailukilometrejä tai muita palkitsemisen arvoisia kilpailusaavutuksia, jotka seuran hallitus päättää vuosittain

Vuoden toimihenkilö, joka on työllään merkittävästi edesauttanut seuran toimintaa

Seura sai vuonna 2012 10- vuotis lahjaksi kiertopalkinnon Suonpään maljan. Palkinto jaetaan vuosittain SuMaRan yritteliäimmälle ratsastajalle seuraavien kymmenen vuoden ajan. Vuoden 2022 palkittava saa maljan tuolloin omakseen.

Lisäksi seuran hallitus voi palkita harkintansa mukaan muista merkittävistä saavutuksista tai seuran eteen tehdystä työstä jäseniään tai muita yhteistyökumppaneitaan.


Tiedotustoiminta ja www -sivujen ylläpito (markkinointi)

Seuran virallinen tiedotuskanava on www-sivut ja sähköpostitse lähetettävä jäsenkirje. Jäsenkirje pyritään lähettämään 4-10 kertaa vuodessa. Seuralla on myös oma facebook ryhmä.

Seura pyrkii tiedottamaan kilpailuistaan ja muista tapahtumistaan alan lehdissä ja www-sivuilla sekä yhteistyökumppaneiden julkaisuissa.


Sponsorien/yhteistyökumppaneiden haku tapahtumiin

Seura pyrkii erityisesti pysyvien sponsoreiden/yhteistyökumppaneiden hankintaan, jotka osallistuisivat kaikkien kilpailujen ja henkilöiden palkitsemisiin.


Muu yhteistoiminta

Seura järjestää erilaisia tapahtumia, valmennuksia ja koulutuksia yhdessä SRL:n, muiden ratsastusseurojen sekä muiden ratsastuksen parissa toimivien tahojen kanssa. Pyritään järjestämään 1-2 starttikurssia sekä 1-2 kilpailua muiden ratsastusseurojen tai tahojen kanssa yhteistyössä. 

 

Jokioisilla 09.11.2013

SuMaRan hallitus

Seija Louko, puheenjohtaja, tiedotus – ja valmennusvastaava
Tea Repo, varapuheenjohtaja, palkinto-sponsorivastaava
Olli Tahkokallio, turvallisuus vastaava
Katrin Aia, varsinainen jäsen, jäsensihteeri
Jenni Flinck, varsinainen jäsen, kilometri seuranta
Johanna Vehmanen, varsinainen jäsen, puffetti- ja valmennusvastaava
Minna Oksanen, varsinainen jäsen, kokoussihteeri, materiaali- ja palkintovastaava, facebook-päivittäjä

Johanna Isoaho, varajäsen, tiedotusvastaava

Raimo Launonen, taloudenhoitaja hallituksen ulkopuolelta
Tiina Vesterinen, nettipäivitys, hallituksen ulkopuolelta