Turvallisuusasiakirja

1. Seuran toiminnan kuvaus

Suomen Matkaratsastusseura (SuMaRa) kuuluu jäsenseurana Suomen Ratsastajainliittoon (SRL). SuMaRan toiminta ei ole sidottu paikkakuntaan, vaan seura yhdistää lajin harrastajia ja toimii yhteystyössä muiden seurojen kanssa. Seuran kotipaikkakunta on Vihti, mutta seura järjestää matkaratsastuskilpailuja sekä muuta toimintaa ympäri Suomen.

Seuran toimintaan kuuluu sekä kilpailutoiminta kaikilla matkaratsastustasoilla ja valmennustilaisuuksien sekä starttikurssien järjestäminen.  Seuran tavoitteena on tarjota kaikille jäsenille kilpailu- ja harrastetoimintaa.

2. Seuran toiminnan vastuuhenkilöt sekä heidän yhteystietonsa

Suomen Matkaratsastusseuran toiminnasta vastaa seuran hallitus. Hallitus valitaan vuosittain vuosikokouksen yhteydessä marras-joulukuussa ja jäsenet ovat 2-vuotistoimikautensa ajan toiminnan vastuuhenkilöitä. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
3. Toimintatavat

3.1. Kilpailutapahtumat

SuMaRa kuuluu jäsenseurana SRL:oon ja kaikissa kilpailuissa noudatetaan SRL:n vahvistettuja kilpailusääntöjä ja ohjeita kilpailujen järjestämisestä. Ennen kilpailujen järjestämistä pidetään hyvissä ajoin suunnittelukokous, jossa päätetään kilpailuluokat, toimihenkilöt, kilpailun organisaatio ja kilpailujen aikataulu. Kilpailukutsu, jossa SRL:n sääntöjen edellyttämien tietojen lisäksi ilmoitetaan kaikista tarpeellisista seikoista ja ohjeista, julkaistaan SRL:n määräämällä tavalla. SRL:n säännöt on suunniteltu huomioimaan yleisimmät vaaratilanteet ja niiden ennaltaehkäisemisen.

3.2. Muut kuin kilpailutapahtumat

SuMaRa järjestää myös kaikille avoimia matkaratsastusvalmennuksia ja starttikursseja sekä muita matkaratsastukseen tai hevosen käsittelyyn liittyviä tapahtumia. Jos osallistujamäärä on rajoitettu, etusijalla ovat seuran omat jäsenet. Seuran järjestämistä tapahtumista tiedotetaan mm. seuran nettisivuilla ja sähköisessä jäsenkirjeessä. Tapahtumissa on paikalla ensiaputaitoinen toimihenkilö.

3.3. Luvat ja ilmoitukset seuran järjestämissä tapahtumissa

Kaikkien teiden ja metsä/peltoalueiden sekä muiden tilojen kilpailukäyttöön kysytään lupa yksityisteiden tienhoitokuntien puheenjohtajilta ja maanomistajilta sekä ko kunnan tienhoidosta vastaavilta.

Kilpailuista tehdään ilmoitus alueen hätäkeskuksen erillisessä yksittäisten kilpailujen turvallisuussuunnitelmassa olevan ohjeistuksen mukaan.

3.4. Uusien hallituksen jäsenien koulutus ja perehdyttäminen

Seuran hallitukseen valitaan vuosittain ja toimikausi on 2-vuotinen. Uusien hallituksen jäsenien koulutus- ja perehdyttämissuunnitelma tapahtuu vuosittain sekä SRL:n, ESRA:n että seuran oman koulutuksen kautta.

3.5. Ohjaajien/valmentajien/kouluttajien osaamisen varmistaminen

SuMaRa tekee yhteistyötä asiantunteviksi havaittujen kouluttajien ja valmentajien kanssa. Kurssipalautteen järjestelmällisen keräämisen organisointi on hallituksen vastuulla ja sitä seurataan jokaisessa hallituksen kokouksessa.

3.6. Ensiaputaidot ja -varustus

SuMaRa:n hallituksessa on 2 kpl EA 2 omaavaa henkilöä, jotka ovat pääsääntöisesti kisoissa ja tapahtumissa mukana. Hallituksen sisäisesti kerrataan vuosittain kisoissa ja tapahtumissa toimivien toimihenkilöiden ensiaputoimia.

Seuralla on käytössään ensiapulaukku, joka on mukana kaikissa seuran järjestämissä tapahtumissa ja jonka sisältö inventoidaan ja päivitetään säännöllisesti. Ensiapulaukun sisältö:
· Ea-laukku, kova boxi 46 x 33 x 16 cm 1 kpl
· Kylmähaude 3 kpl
· Urheiluteippi 38 mm x 9,1 m 4 kpl
· Co-plus tukiside 7,5 cm x 3 m 1 kpl
· Power-Flex tukiside monik. 7,5 x 5 m 1 kpl
· Cutinova thin keinoiho 5 x 6 cm 1 kpl
· Kylmäside 1 kpl
· Kangaslaastari 6 cm x 5 m 1 kpl
· Suojaside ster. 30 x 60 cm 3 kpl
· Leikkuri 1 kpl
· Joustoside, elastinen 10 x 4 m 3 kpl
· Idealside 10 cm x 4 m 3 kpl
· Ea-kaulus 1 kpl
· Niko-Derm haavakalvo 6 x 7 cm 3 kpl
· Haavapyyhe 40 kpl
· Sakset 1 kpl
· Alusteippi 7,5 cm x 27 m 1 kpl
· Kestoel. idealside II-laatu 10 cm x 4 m 1 kpl
· Kylmäspray 200 ml 1 kpl
· Pientarvikepakkaus 1 kpl
o Ea-side pieni (ster.) 1 kpl
o Sidetaitos (ster.) 7 x 7 cm 10 kpl
o Joustoside 8 cm x 2 m 1 kpl
o Pikaside iso 2 kpl
o Pikaside pieni 6 kpl
o Kolmioliina kuitu 1 kpl
o Kiinnelaastari 1,25 cm x 9,1 m 1 kpl
o Haavapyyhe 4 kpl

4. Seuran toimintaan osallistujat ja heidän ohjeistus

Matkaratsastuskilpailuihin osallistuu toimihenkilöiden ja kilpailijoiden lisäksi näiden huoltajia ja yleisöä. Yleisön määräksi arvioidaan alle 30 henkilöä/kilpailu ja kilpailijoita on keskimäärin 30 ratsukkoa. Jokaisella kilpailijalla on keskimäärin 1-2 huoltajaa. Yleisöllä on kilpailuihin vapaa pääsy. Muihin kuin kilpailutapahtumiin osallistuu keskimäärin 5-15 henkilöä.

Yhteistyökumppanien alueilla pidettävissä kilpailuissa/tapahtumissa saapuva liikenne opastetaan ajotieltä kylttiopastein ja pysäköinnin ohjaajan toimesta siten, että katsojat ja ratsukot eivät joudu kohtaamaan toisiaan tarpeettomasti. Hevosilta kielletyt alueet varustetaan asianmukaisin opastein.

Kilpailujen reittimestari laatii kilpailureitit ja käy ne läpi yhdessä kilpailujen johtajan kanssa. Kilpailureiteistä ja turvallisuusasioista tiedotetaan yleisesti ennen kilpailuja kilpailijoille toimitettavassa kilpailijatiedotteessa, ja tarkemmin reitit käydään läpi reittiselostuksissa, jotka järjestetään tuntia ennen luokkien startteja. Reittiselostuksessa kerrataan turvallisuusasiat (mm. riittävät turvavälit, rinnakkain ratsastuksen välttäminen yms.) ja kerrotaan reitillä mahdollisesti olevista riskitekijöistä. Liikennesääntöjen noudattamista korostetaan erityisesti.

Hevosten turvallisuutta ja asianmukaista kohtelua valvoo kilpailujen stewardi/stewardit, yhdessä tuomariston kanssa.

Kilpailujen toimihenkilöistä laaditaan lista ja toimihenkilöt perehdytetään tarpeen mukaan tehtäviinsä. Toimihenkilöitä koulutetaan lisäksi SRL:n järjestämillä kursseilla. Turvallisuusasiakirja käydään läpi jokaisen kilpailun suunnittelupalaverissa.

Yksittäiset jäsenet ja tapahtumiin osallistujat ovat velvollisia noudattamaan toimihenkiöiden turvallisuudesta antamia ohjeita ja määräyksiä. Lisäksi jokainen tapahtumaan osallistuva on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on henkilökohtaiset edellytykset (tiedot, taidot, fyysinen kunto) toimintaan osallistumiseen. Päihteiden käyttö on kielletty kaikissa tilanteissa.

5. Kilpailujen suorituspaikat

5.1. Rakennukset, reitit yms.

SuMaRa:n järjestämien matkaratsastuskilpailujen kilpailukeskus ja kilpailureitit vaihtelevat suuresti. Jokaisesta kilpailusta laaditaan erillinen turvallisuussuunnitelma, jossa on huomioitu kilpailukeskukseen ja -reitteihin liittyvät turvallisuusasiat.

5.2. Suorituspaikkojen valintaohjeet

Ensijaisena kilpailukeskuksen valintakriteerinä on tila. Alueen tulee olla riittävän tilava, jotta siellä voi turvallisesti liikkua noin 30 ratsukkoa, hevoskuljetuskalusto, ratsukoiden huoltajat, toimihenkilöt ja ennenkaikkea yleisö. Lisäksi kilpailukeskuksesta tulee löytyä vesipiste, saniteettitilat ja sopiva alue eläinlääkärintarkastuksia varten. Myös kisakanslialle ja buffetille tulee löytyy sopiva (sisä)tila. Kilpailukeskuksessa tulee olla maaliin tuleville ratsukoille riittävä maaliintuloväylä, joka voidaan rauhoittaa täysin liikenteeltä.

6. Kilpailuihin ja muihin tapahtumiin liittyvät riskit ja niiden hallinta

RISKIRISKIN HALLINTA
Ratsukko eksyy reitilläRatsukot saavat kilpailukansliasta kartat, ja tiedotteessa on aina mainittu kisakanslian puhelinnumero.
Korostetaan reittiselostuksessa sekä kilpailutiedotteessa kuinka reitti on merkitty. Reittimerkinnät pyritään tekemään mahdollisimman selkeiksi. Ratsastajan kartanlukutaito.
Hevonen puree/potkaisee toista hevosta/ihmistäEnsiapulaukku kisakansliassa, jokainen toimihenkilö tietää sen sijainnin. Toimihenkilöillä radiopuhelimet ja matkapuhelimet käytössään koko kilpailun ajan.
Välimatkoista ja liikennesäännöistä muistuttaminen ja punaisen nauhan merkitys hevosen hännässä korostetaan kilpailutiedotteessa, kisakansliassa ilmoittautumisessa, reittiselostuksessa, luokan lähdön tapahduttua sekä ennen palkintojenjaon alkua.
Tarvittaessa tuomaristo tekee päätöksen kilpailujen keskeyttämisestä, ettei muille ratsukoille aiheudu vaaraa.
Ratsastaja putoaa hevosen selästä reitillä ja loukkaantuu (ruhjeet, aivotärähdys, luun murtumat)Ensiapulaukku kisakansliassa, jokainen toimihenkilö tietää sen sijainnin. Toimihenkilöillä radiopuhelimet ja matkapuhelimet käytössään koko kilpailun ajan. Toimihenkilöt ovat tutustuneet kilpailukarttaan ja osaavat lukea kartasta esim minne ohjata ambulanssi puhelimitse. Ensiaputaitoinen toimihenkilö voi tarvittaessa jättää tehtävänsä kilpailukeskuksessa välittömästi, jos reitillä tarvitaan apua.
Välimatkoista ja liikennesäännöistä muistuttaminen ja punaisen nauhan merkitys hevosen hännässä korostetaan kilpailutiedotteessa, kisakansliassa ilmoittautumisessa, reittiselostuksessa, luokan lähdön tapahduttua sekä ennen palkintojenjaon alkua.
Tarvittaessa tuomaristo tekee päätöksen kilpailujen keskeyttämisestä, ettei muille ratsukoille aiheudu vaaraa.
Hevonen loukkaantuu reitilläKilpailujen eläinlääkäri lähtee kilpailureitin tuntevan toimihenkilön kanssa välittömästi onnettomuuspaikalle. Muut toimihenkilöt hälyttävät ko kunnan päivystävän eläinlääkärin paikalle tarvittaessa. Päivystävän eläinlääkärin tiedot löytyvät kisakansliasta, sekä tuomareilta ja stewardeilta.
Tarvittaessa tuomaristo tekee päätöksen kilpailujen keskeyttämisestä, ettei muille ratsukoille aiheudu vaaraa.
Hevosen/ihmisen nestehukkaKilpailukeskuksessa on aina vesipiste kilpailijoiden käyttöön. Kilpailujen eläinlääkäri on varustautunut asianmukaisella välineistöllä hevosen nesteyttämistä varten. Ensiaputaitoiset toimihenkilöt huolehtivat huonovointisista ratsastajista ja tarvittaessa keskeyttävät ratsukon suorituksen tuomariston kanssa. Vichyä tms juomavettä aina saatavilla kisakansliassa, EA-laukussa hätätapauksia varten
Onnettomuudet lastattaessa/purettaessa hevosia hevoskuljetuskalustostaStewardit valvovat lastausalueita ja ennaltaehkäisevät mahdolliset vaaratilanteet mahdollisuuksien mukaan.
Ensiapulaukku kisakansliassa, jokainen toimihenkilö tietää sen sijainnin. Toimihenkilöillä radiopuhelimet ja matkapuhelimet käytössään koko kilpailun ajan
Palkintojenjakoon liittyvät vaaratilanteetEnsiapulaukku kisakansliassa, jokainen toimihenkilö tietää sen sijainnin. Toimihenkilöillä radiopuhelimet ja matkapuhelimet käytössään koko kilpailun ajan.
Välimatkoista muistuttaminen ja punaisen nauhan merkitys hevosen hännässä korostetaan kilpailutiedotteessa, kisakansliassa ilmoittautumisessa, reittiselostuksessa, luokan lähdön tapahduttua sekä ennen palkintojenjaon alkua.
Jos luokassa on yli 8 hevosta mukana palkintojenjaossa, palkittavat kutsutaan palkintojenjakoon kahdessa tai useammassa erässä hevosnumeroiden mukaisesti.
Talvi: liukkaus kisakeskuksen alueellaVarataan mahdollisuuksien mukaan hiekkaa, soraa, sahanpurua, havuja tms liukkaille kulkureiteille tai rajataan ne pois nauhojen tms avulla.


7. Toimintaohje onnettomuus- ja vahinkotilanteissa

Onnettomuus- ja vahinkotilanteissa noudatetaan yleistä käytäntöä harkinnan mukaan:
- tehdään nopea tilannearvio tapahtuneesta ja hälytetään/tiedotetaan kaikkia toimihenkilöitä
- tehdään tarvittaessa hätäilmoitus hätänumeroon 112
- estetään lisäonnettomuudet
- annetaan tarvittava ensiapu
- tarkkaillaan tilannetta ja rauhoitetaan yleisöä
- tarvittaessa tuomaristo voi keskeyttää kilpailun

8. Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen

Onnettomuudesta tai vakavasta läheltä piti -tilanteesta vastuussa olleet toimihenkilöt kokoavat raportin seuran hallitukselle. Raporttien perusteella tarkennetaan ohjeistusta tarvittaessa. Onnettomuusraportit toimitetaan lisäksi SRL:oon.

9. Ravinto- ja hygieniaohjeisto

Tämän ohjeistuksen alaisuuteen kuuluu vain buffetti kilpailu- yms. tilanteissa. Buffettia pitävillä henkilöillä on asianmukainen elintarvikehygieniakoulutus.

10. Toimijoiden ohjeistus ja päivitys

Tämä turvallisuusasiakirja on toimitettu seuran hallituksen jäsenille 16.6.2009 ja se on käyty läpi ja hyväksytty seuran hallituksen kokouksessa. Tästä lähin turvallisuusasiakirjan päivittämistarpeen arviointi lisätään jokaisen kokouksen asialistaan.

11. Vakuutukset

SRL:n jäsenseurana SuMaRa:lla on vastuuvakuutus SRL:n sopimana ja järjestämänä koskien kilpailijoita, huoltajia ja yleisöä. Ratsastusseurojen jäseninä kilpailijoilla ja toimihenkilöillä on SRL:n jäsenetuna voimassaoleva tapaturmavakuutus, joka kattaa kaikki hevostapahtumat.
Ratsastajilta edellytettään myös kilpailuharjoitusluokassa joko SRL:n Green Cardia, jonkin ratsastusseuran jäsenyyttä tai todistusta voimassaolevasta tapaturmavakuutuksesta.