21.1.2019 Sääntömuutokset 2019 pähkinän kuoressa

Tämän vuoden säännöissä on taas viime vuoteen verrattuna pieniä muutoksia sekä kokonaan uusi ihanneaikaluokkien pistetytys. On suositeltavaa, että koko tiimi tutustuisi näihin ennen kauden ensimmäisiä startteja.


Reitin merkitseminen (§ 802)

Nuolet ja merkit on sijoitettava riittävän korkealle ja siten, että ratsastaja näkee ne helposti. Reitin varrelle on sijoitettava matkaa osoittavat kyltit 10 kilometrin välein. Kilometri ennen maalia on sijoitettava tästä kertova kyltti. Yleisölle ei tarvitse eristää erillistä tilaa. Reitillä olevan esteen kiertotie saa olla enintään 1000m, eikä reittiin kuuluvalla esteellä avustaja saa auttaa ratsukkoa tai muuttaa estettä ilman tpj:n lupaa.


Matkan pituus ja tauot (807.4.)

Pakollisen tauon pituus on alle 80 km:n kilpailuissa 30 min. Yli 80 km kilpailuissa yhden tauon on oltava vähintään 40 min pituinen ja muiden taukojen pituus voi olla 30 - 50 min. 120 km:n kilpailussa taukoja on oltava yhteensä vähintään 120min. Taukojen pituuksia voidaan tuomariston päätöksellä pidentää olosuhteiden tai kilpailijamäärän niin vaatiessa.


Matkaratsastusluokat ja osallistumisoikeus

Nopeuskilpailut (§ 812.1)

Nopeuskilpailuluokkiin on lisätty 2-tason kilpailu: 2.3b, joka ratsastetaan 60-79km matkalla, vähimmäisnopeus on 10kmh, ja kilpailun voittaa se, joka on ensimmäisenä maalissa ja läpäissyt maalitarkastuksen. Osallistumisoikeuden 2.3b-tason luokkaan saa, kun on tulos 2.3-tason ihanneaikaluokasta.

Ihanneaikaluokat ($ 812.2)

1-tason luokat voidaan jatkossa järjestää 12-39km mittaisena eli myös 1-tasolla voidaan järjestää luokka, johon sisältyy pakollinen tauko!

Pakolliset kilpailutaot ($ 812.3)

Pakollisten kilpailutaukojen pituuksia on muutettu seuraavasti:

Ratsastettu matka Pakollinen kilpailutauko

12– 39 km              12 vrk

40 – 59 km             19 vrk

60 – 79 km             19 vrk

80 – 119 km            26 vrk

120 – 139 km          33 vrk

140 – 160 km          40 vrk

Mestaruuskilpailut

6.3. Suomen mestaruudesta voidaan kilpailla, kun SM-luokkaan tai SM-luokan ensimmäiseen osakokeeseen/osakilpailuun osallistuu vähintään viisi (5) SM-arvosta kilpailevaa kilpailijaa. Hevostarkastusta ei oteta huomioon ensimmäisenä osakokeena / osakilpailuna. (KS I yleinen osa)

4.2. Aluemestaruudet voidaan ratsastaa alueen päätöksen mukaan vaativuusasteen 2.3 (60-79 km) ihanneaikaratsastuksessa sijoittamalla ratsukot paremmuusjärjestykseen pisteytyksen perusteella tai tason 2.3b nopeuskilpailuna. Tasapisteissä maaliintulojärjestys ratkaisee. Ratsukolla tulee olla tulos vastaavalta tasolta. Suoritus on voimassa 24 kuukautta.


Hevostarkastukset kilpailun kuluessa (§ 831)

Sykkeen mittaamisen kilpailuissa suorittaa eläinlääkäri. Hevostarkastus aloitetaan sykkeen mittaamisella. Jos mittaus keskeytyy hevosen liikkumisen tai hermostuneisuuden takia, mittaus voidaan keskeyttää ja aloittaa uudelleen hevosen rauhoituttua.

Inspection decorum: hevostatarkastusalueella vaaditaan kaikilta rauhallista ja kohteliasta käytöstä. Kilpailun tuomari ja stewardi vastaavat siitä, että sääntöä kunnioitetaan. Myös yritykset vaikuttaa hevostarkastuksen tulokseen ovat kiellettyjä. Sekä tuomari että eläinlääkäri voivat puuttua tällaisiin yrityksiin.

831.6. Uusintatarkastus pyydettäessä: Eläinlääkäri voi pyytää hevosen uusintatarkastukseen, jos hän epäilee hevosen kilpailukelpoisuutta. Tarkastus tehdään n. 10 minuuttia ennen seuraavan osuuden lähtöaikaa. tarkastuksen tarkoitus on antaa hevoselle toinen mahdollisuus jatkaa kilpailua.


Palkinnot (§ 833)

833.2. Ihanneaikaratsastuksessa on jokainen hyväksytyn tuloksen saanut ratsukko palkittava vähintään ruusukkeella ja/tai kunniakirjalla. Ihanneaikaratsastuksessa voidaan palkita myös maaliintulon jälkeen parhaassa kunnossa oleva hevonen.

833.3. Nopeuskilpailussa voidaan palkita myös maaliintulon jälkeen parhaassa kunnossa oleva hevonen. Ehdolle valitaan hevoset, jotka saapuvat maaliin yhden tunnin marginaalilla voittajasta. Valinnassa sovelletaan FEI:n ohjeistusta. Valinta tehdään erillisessä tarkastuksessa.


Ihanneaikaluokissa on täysin uusi pisteytys!

Pisteytys määritellään ratsukon keskinopeuden sekä palautumisajan perusteella (Ks. taulukko). Palautumisaika alkavalta minuutilta ja nopeus 0.5km/h tarkkuudella.

Ihanneaikaluokkien pisteytystaulukko 2019