Sumaran vuosikokous 9.12.23 klo 16 Teams-yhteydellä

5.11.2023

Suomen Matkaratsastusseuran sääntömääräinen VUOSIKOKOUS 2023

Aika: lauantai 9.12.2023 klo 16

Paikka: Teams


Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä sekä toimintatavoista

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä äänioikeutetut jäsenet

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen 2022 ja vastuuvapauden myöntäminen

6. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024

7. Käsitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024

8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2024

9. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2024

10. Valitaan muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 

11. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa vuodelle 2024

12. Käsitellään muut asiat

13. Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa!