Matkaratsastuksen Q&A-tuokio pe 29.3 klo 15-17

25.3.2024

Järjestämme perjantaina 29.3 klo 15-17 ensimmäisen matkaratsastuksen Q&A-tuokion Teamssissa! Voit kysyä mitä tahansa matkaratsastuksesta tai esim. kilpailutoimintaan liittyen. Mukana sumaran pj Anu, jäsensihteeri Mari sekä kilpailuvastaava Nina. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM0ZWQ2YjItM2Q3Zi00NjNiLThhNjAtNTgxNWRkOWQ2MzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ea5038-e2ec-46a5-bc82-e353d0a2b4f2%22%2c%22Oid%22%3a%229080fbcc-31fa-4568-a8c9-1ef30f844575%22%7d