Kutsu syyskokoukseen la 9.11.

3.10.2013

Tervetuloa Suomen Matkaratsastusseura ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen la 9.11.2013 Jokioisille klo 16:00. Kokouspaikkana toimii Murronkulman talkootupa osoitteessa Korventie 388, 31600 Jokioinen. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki SuMaRa:n jäsenet.

Syyskokouksen jälkeen noin klo 17.00 ilta jatkuu seuran pikkujouluilla, johon ovat kaikki seuran jäsenet ja myös ei-jäsenet tervetulleita ja toivottuja viettämään rentoa iltaa yhdessä. Lisää infoa pikkujouluista tulee pian.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan  tarkastajaa d) kaksi ääntenlaskijaa
3. Päätetään kokouksen työjärjestys sekä toimintatavat
4. Todetaan läsnäolijat sekä äänioikeutetut jäsenet
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014
7. Vahvistetaan täysjäsenen, perhejäsenen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruus vuodelle 2014
8. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2014
9. Valitaan muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastaja vuodelle 2014
11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
12. Päätetään kokous