Syyskokous 9.12

 

 Syyskokous 9.12.2017 

Tervetuloa Suomen Matkaratsastusseura ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina 9.12.2017 klo 14:00 alkaen. Kokouspaikkana toimii Murronkulman talkootupa, Korventie 388 Jokioinen. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki SuMaRa:n jäsenet. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Avataan kokous 

2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) kaksi ääntenlaskijaa 

3. Päätetään kokouksen työjärjestys sekä toimintatavat 

4. Todetaan läsnäolijat sekä äänioikeutetut jäsenet 

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

6. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 

7. Vahvistetaan täysjäsenen, perhejäsenen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruus vuodelle 2018 

 

 8. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2018 

9. Valitaan muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 

10. Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastaja vuodelle 2018 

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat 

12. Päätetään kokous 

 

Kokouksen jälkeen jatketaan saunomisella ja klo 18.00 alkaen pikkujoulukarkeloiden merkeissä. Tule mukaan päättämään ja keskustelemaan SuMaRa:n toiminnasta vuonna 2018.