Toimintasuunnitelma 2013

Suomen Matkaratsastusseura ry

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
 

Yleistä

Suomen Matkaratsastusseura Ry (SuMaRa) ei ole sidottu paikkakuntaan, vaan seura yhdistää lajin harrastajia ympäri Suomea ja toimii yhteystyössä muiden seurojen kanssa.


Jäsenasiat

Määrää pyritään kasvattamaan vuonna 2013 (varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, juniorit jne.)

Kilpailulisenssit; pyritään lisäämään ja kannustamaan jäsenten kilpailutoimintaa kotimaassa kuin ulkomailla.

Jäsenhankinta on edelleen yksi vuoden tärkeistä teemoista. Tavoitteena on säilyttää jäsenmäärä yli 100 täysjäsenessä ja kasvattaa sekä täys-, perhe- että kannatusjäsenten määrää. Uusia jäseniä pyritään hankkimaan ennen kaikkea starttikurssien ja kilpailujen yhteydessä, sekä markkinoimalla jäsenetujamme.

Kilpailulisenssien määrää pyritään kasvattamaan sekä alue- että kansallisella tasolla tukemalla rahallisesti jäsenten kilpailulupia hyväksyttyjen tulosten ja/tai talkootoimintaa vastaan.

Jäsenille tarjotaan jatkossakin alennuksia kilpailujen lähtömaksuista, seuran tapahtumissa etuajo-oikeutta ilmoittautumisissa, edullisia kursseja tai tapahtumia sekä pikkujoulut ja palkitsemiset syyskokouksessa. Resurssien mukaan jäsenille tarjotaan jäsenhintaan seuran tuotteita (softselltakit, pipot, paidat jne) sekä kenties myös jäsenmatka.

Vuoden 2013 täysjäsenet saavat seuran syyskokouksen yhteydessä vuoden 2013 aluelupamaksustaan puolet takaisin hyväksytystä tuloksesta alueluokassa, ja koko aluelupamaksun täysjäsenet saavat takaisin kun hyväksytyn tuloksen lisäksi toimivat vuoden aikana talkootöissä vähintään yksissä seuran järjestämissä kilpailuissa.


Talous

Talousarvio laaditaan seuraavalle vuodelle syyskokoukseen mennessä. Taloustilannetta seurataan kaikissa hallituksen kokouksissa rahastonhoitajan tilannekatsauksella.

Talouden periaate on se, että seura käyttää varojaan jäsentensä hyväksi erilaisin keinoin.

Talousohjesääntö määrittää tavat seuran talousasioiden hoidossa.


Koulutukset ja valmennukset

Starttikursseja järjestetään 2-4 kappaletta, mahdollisesti yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Starttikurssi on perinteisesti seuran jäsenille ilmainen.

Seuravalmennuksia pyritään järjestämään vuoden aikana 1-2 kappaletta. Seuravalmentajat Johanna Vehmanen ja Seija Louko suunnittelevat seuravalmennukset ja ohjaavat ratsukoita.

Islanninhevostalli Alfadiksella Jokioisilla järjestetään matkaratsastukseen tutustumis-viikonloppu: opastusta, starttikurssi, seuravalmennuksen yhteydessä kilpailuharjoitus.

SuMaRalaisia jäseniä tuetaan mahdollisuuksien mukaan SRL:n, ESRA:n tai seuran omien tapahtumien osallistumismaksuissa. Seura maksaa kaikkien täysjäsentensä kurssimaksut SRL:n toimihenkilökoulutuksista sekä mahdollisuuksien mukaan myös muista seuran jäsenille hyödyllisistä koulutuksista.

Seura korvaa täysjäsenten tuomari- tai lisenssikoulutuksien maksut sekä lisenssit. Seura kannustaa jäsenistöä kouluttautumaan mm. matkaratsastus stewardeiksi ja tuomareiksi, joita seurassa on vähän.


Kilpailutoiminta

Alustava kilpailukalenteri 2013:

9.3.2013 Jokioinen, kansallinen
25.5.2013 Liesjärvi, kansallinen
24.8.2013 Sauvo, kansallinen
8.9.2013 Paippinen, alue
28.9.2013 Laitila, kansallinen
2.11.2013 Jokioinen, alue

Marraskuun kilpailu on samalla myös leikkimielinen Halloween-pukukisa.

Pyritään järjestämään lisäksi mahdollisesti 1-2 kpl seuravalmennuksia, jotka toteutetaan kilpailuharjoituksen muodossa.

Pyritään järjestämään matkaratsuille, toki myös muille ratsukoille avoimet, kilpailuharjoitukset sekä koulu – että esteratsastuksessa.

Kullekin kilpailulle laaditaan tehtävien ja toimihenkilöiden osalta ohjeet ja nimetään kilpailun johtaja, joka vastaa kilpailusta.

Tulospalvelua kehitetään Equipen osalta toimivammaksi. Seura pyrkii kouluttamaan Equipen käyttöön useampia henkilöitä. Tulokset pyritään julkaisemaan viimeistään kilpailuja seuraavana päivänä.

Jäsenten osallistumisaktiivisuutta kilpailuihin seurataan. Aktiivisia seuranjäseniä ja toimihenkilöitä palkitaan seuran syyskokouksessa loppu vuodesta.

Kilpailukansliassa kilpailijat voivat täyttää turvallisuuskortin tapaturman varalta.

Seuran täysjäsenten osallistumista ulkomaisiin FEI – kilpailuihin tuetaan mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti.


Tapahtumat ja muu toiminta

Jäsenille järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia mm pikkujoulu loppuvuodesta 2013.

Vuodelle 2013 on toivottu mm. ratsastajan pilates- kurssia, hevosen maastakäsittelykurssia, jatkokurssia Centered Riding teemalla, hevosen pyöröaitauskurssia, hevosshiatsukurssia sekä jäsenmatkoja.

Seuran hallitus osallistuu ESRA:n superviikonloppuun 2013, jossa mm. kouluttaudutaan hallitustyöskentelyyn sekä hyvän seuratoiminnan kehittämiseen.

Seura myy kilpailunumeroita, stetoskooppeja, lämpömittareita, softselltakkeja, pipoja ja EA-laukkuja seuran toiminnan kehittämiseksi.

Seura hankkii mahdollisuuksien mukaan käyttöön uudet reittimerkit kilpailuihin. Muita hankintoja tehdään harkinnan ja talouden mukaan.


Hallitus

Hallitus koostuu sääntöjen mukaisesti 2-8 jäsenestä ja 0-2 varajäsenestä. Hallituksen jäsenet valitaan seuran syyskokouksessa, ja hallitus järjestäytyy itsenäisesti vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan johdolla.

Jäsenet /edustukset järjestöissä

- SRL:n vuosikokous Puheenjohtaja ja toinen edustaja hallituksesta
- SRL:n matkaratsastusjaos Toivotaan edustajaa SuMaRa:sta.
- ESRA puheenjohtajatapaaminen Puheenjohtaja ja /tai varapuheenjohtaja

Hallitus kokoontuu 8-10 kpl vuoden aikana. Hallituksen kokousten pöytäkirjat julkaistaan seuran Internet-sivuilla soveltuvin osin.


Jäsenten palkitseminen

Seura palkitsee vuosittain syyskokouksen yhteydessä:

Vuoden ratsastajan, jolla on eniten hyväksyttyjä kilpailukilometrejä tai muita palkitsemisen arvoisia kilpailusaavutuksia, jotka seuran hallitus päättää vuosittain

Vuoden tulokkaan, joka on aloittanut kilpailemisen ko. vuonna ja jolla on eniten hyväksyttyjä kilpailukilometrejä

Vuoden juniorin tai nuoren ratsastajan, jolla on eniten hyväksyttyjä kilpailukilometrejä tai muita palkitsemisen arvoisia kilpailusaavutuksia, jotka seuran hallitus päättää vuosittain

Vuoden toimihenkilö, joka on työllään merkittävästi edesauttanut seuran toimintaa

Lisäksi seuran hallitus voi palkita harkintansa mukaan muista merkittävistä saavutuksista tai seuran eteen tehdystä työstä jäseniään tai muita yhteistyökumppaneitaan.


Tiedotustoiminta ja www -sivujen ylläpito (markkinointi)

Seuran virallinen tiedotuskanava on www-sivut ja sähköpostitse lähetettävä jäsenkirje. Jäsenkirje pyritään lähettämään 4-10 kertaa vuodessa. Seuralla on myös oma facebook ryhmä.

Seura pyrkii tiedottamaan kilpailuistaan ja muista tapahtumistaan alan lehdissä ja www-sivuilla sekä yhteistyökumppaneiden julkaisuissa. ESRA lehti loka-marraskuussa on perinteisesti taas pienten lajien numero, jonne jäsenistöltä toivotaan paljon juttuja ja kuvia matkaratsastuksesta.


Sponsorien/yhteistyökumppaneiden haku tapahtumiin

Seura pyrkii erityisesti pysyvien sponsoreiden/yhteistyökumppaneiden hankintaan, jotka osallistuisivat kaikkien kilpailujen ja henkilöiden palkitsemisiin.


Muu yhteistoiminta

Seura järjestää erilaisia tapahtumia, valmennuksia ja koulutuksia yhdessä SRL:n, muiden ratsastusseurojen sekä muiden ratsastuksen parissa toimivien tahojen kanssa. Pyritään järjestämään 1-2 starttikurssia sekä 1-2 seuratason kilpailua muiden ratsastusseurojen tai tahojen kanssa yhteistyössä.

 

 

Jokioisilla 23.11.2012

SuMaRan hallitus

Liisa Siitonen, puheenjohtaja
Seija Louko, varapuheenjohtaja, tiedotus- ja valmennusvastaava
Olli Tahkokallio, kokoussihteeri
Katrin Aia, varsinainen jäsen, jäsensihteeri
Jenni Flinck, varsinainen jäsen, kilometri seuranta
Johanna Vehmanen, varsinainen jäsen, puffetti- ja valmennusvastaava
Minna Oksanen, varsinainen jäsen, materiaali- ja palkintovastaava

Raimo Launonen, taloudenhoitaja hallituksen ulkopuolelta
Tiina Vesterinen, nettipäivitys ja jäsenkirje, hallituksen ulkopuolelta