Toimintasuunnitelma 2011

 

Suomen Matkaratsastusseura ry                                               
 
 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011
 
Yleistä
 
Suomen Matkaratsastusseura ry (SuMaRa) ei ole sidottu paikkakuntaan, vaan seura yhdistää lajin harrastajia ja toimii yhteystyössä muiden seurojen kanssa.
 
Jäsenasiat
                     
Määrää pyritään kasvattamaan vuonna 2011 (varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, juniorit jne.)
                      Kilpailulisenssit; pyritään lisäämään ja kannustamaan kilpailutoimintaa.
 
Jäsenhankinta on edelleen yksi vuoden tärkeistä teemoista. Tavoitteena on säilyttää   jäsenmäärä yli 100 täysjäsenessä ja kasvattaa sekä täys- , perhe- että kannatusjästenten määrää. Uusia jäseniä pyritään hankkimaan ennen kaikkea starttikurssien ja kilpailujen yhteydessä, sekä markkinoimalla 2012 juhlavuoden etuja jo vuonna 2011 jäsenille.
Kilpailulisenssien määrää pyritään kasvattamaan sekä alue- että kansallisella tasolla.
 
Jäsenille tarjotaan jatkossakin alennuksia kilpailujen lähtömaksuista, seuran tapahtumissa etuajo-oikeutta ilmoittautumisissa, edullisia kursseja tai tapahtumia sekä pikkujoulut ja palkitsemiset vuosikokouksessa. Resurssien mukaan jäsenille tarjotaan jäsenhintaan seuran tuotteita (t-paidat, lippikset jne) sekä kenties myös jäsenmatka.
 
Vuoden 2011 täysjäsenet osallistuvat maksutta vuoden ensimmäiseen seuravalmennukseen, joka järjestetään huhtikuussa 2011. 
 
Vuoden 2011 täysjäsenet saavat seuran syyskokouksen yhteydessä vuoden 2011 aluelupamaksustaan puolet takaisin hyväksytystä tuloksesta alueluokassa, ja koko aluelupamaksun täysjäsenet saavat takaisin kun hyväksytyn tuloksen lisäksi toimivat vuoden aikana talkootöissä vähintään yksissä seuran kilpailuissa. 
 
Vuonna 2012 kaikki ne täysjäsenet, jotka ovat jäseniä myös vuonna 2011 sekä vuonna 2012, kilpailevat juhlavuonna 2012 kaikissa SuMaRa:n järjestämissä kilpailuissa maksamatta lähtömaksua: he maksavat vain ilmoittautumismaksun ja eläinlääkärimaksun. 
 
Talous
                     
Talousarvio laaditaan seuraavalle vuodelle vuosikokoukseen mennessä. Taloustilannetta seurataan kaikissa johtokunnan kokouksissa, joissa rahastonhoitaja antaa tilannekatsauksen.
Talouden periaate on se, että seura käyttää varojaan jäsentensä hyväksi erilaisin keinoin.
Talousohjesääntö määrittää tavat seuran talousasioiden hoidossa.
Vuosi 2012 on seuran 10-vuotisjuhlavuosi, jonne varataan vuoden 2011 budjetista tietty osa.
 
Koulutukset ja valmennukset
 
Starttikursseja järjestetään 2-4 kappaletta, mahdollisesti yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Ensimmäinen starttikurssi järjestetään Helsingissä 23.1.2011. Starttikurssi on perinteisesti seuran jäsenille ilmainen. Muhoksen Ratsastajat ovat pyytäneet starttikurssia Muhokselle huhti-toukokuussa 2011.
 
Seuravalmennuksia pyritään järjestämään vuoden aikana 2-3 kappaletta. Seuravalmentajat Johanna Vehmanen ja Seija Louko suunnittelevat seuravalmennukset ja ohjaavat ratsukoita.
 
Vuonna 2010 järjestetty Forssan Pilvenmäen ”Superviikonloppu” järjestetään uudestaan vuonna 2011 huhtikuussa.
 
SuMaRalaisten jäseniä tuetaan mahdollisuuksien mukaan SRL:n, ESRA:n tai seuran omien tapahtumien osallistumismaksuissa.
Seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan taloudelliesti seuran täysjäsenten tuomari- tai lisenssikoulutuksien maksuihin sekä lisensseihin. Seura kannustaa jäsenistöä kouluttautumaan mm matkaratsastus-stewardeiksi, joita seurassa on vähän. 
 
Kilpailutoiminta
 
Alustava kilpailukalenteri:
                     
                      Helmikuun loppu, alue
                      Kesäkuu, kansallinen
                      Syyskuu, alue
                      Marraskuu alue/Halloween

                      Mahdollisesti 3-4 kpl kilpailuharjoitus/seurakisoja Muhoksella, Raumalla, Perniössä, Forssassa tms.
 
Syyskuun kilpailu on samalla ESRAn mestaruuskilpailu, 50 km nopeusluokka. Marraskuun kilpailu on leikkimielinen Halloween-pukukisa.
 
Kullekin kilpailulle laaditaan tehtävien ja toimihenkilöiden osalta ohjeet ja nimetään kilpailun johtaja, joka vastaa kilpailusta.
 
Tulospalvelua kehitetään Equipen osalta toimivammaksi. Seura pyrkii kouluttamaan Equipen käyttöön useampia henkilöitä. Tulokset pyritään julkaisemaan viimeistään kilpailuja seuraavana päivänä.
 
Jäsenten osallistumisaktiivisuutta kilpailuihin seurataan. Toimihenkilöpulaan kehitetään toimihenkilöpassi, johon kerätään pisteitä toimihenkilönä toimimisesta, ja vuoden lopussa palkitaan ansioituneita toimihenkilöitä.
 
Kilpailukansliassa kilpailijat voivat täyttää turvallisuuskortin tapaturman varalta.
 
Seuran täysjäsenten osallistumista ulkomaisiin FEI – kilpailuihin tuetaan mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti.
 
 
Muu toiminta                    
 
Jäsenille järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia mm pikkujoulu loppuvuodesta 2011.
Seuran hallitus osallistuu ESRA:n superviikonloppuun helmikuussa 2011, jossa mm kouluttaudutaan hallitustyöskentelyyn sekä hyvän seuratoiminnan kehittämiseen.
 
Seura myy kilpailunumeroita, stetoskooppeja, lämpömittareita, fleecetakkeja, pikeepaitoja, lippiksiä, reppuja ja EA-laukkuja seuran toiminnan kehittämiseksi. 
 
Seura hankkii mahdollisuuksien mukaan käyttöön uudet numerolaput kilpailuihin. Muita hankintoja tehdään harkinnan ja talouden mukaan.
 
Johtokunta
 
                      Johtokunta koostuu sääntöjen mukaisesti 2-8 jäsenestä ja 0-2 varajäsenestä. Johtokunnan jäsenet valitaan seuran vuosikokouksessa, ja johtokunta järjestäytyy itsenäisesti vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan johdolla.
                     
                      Jäsenet /edustukset järjestöissä
- SRL:n vuosikokous                                Puheenjohtaja ja toinen edustaja hallituksesta
- SRL:n matkaratsastusjaos                     Ei edustusta tällä hetkellä
- ESRA lajivastaava                                 Ei edustusta vuodelle 2011
- ESRA puheenjohtajatapaaminen          Puheenjohtaja ja /tai varapuheenjohtaja
 
Johtokunta kokoontuu 8-10 kpl vuoden aikana. Johtokunnan kokousten pöytäkirjat julkaistaan seuran Internetsivuilla soveltuvin osin.
 
Jäsenten palkitseminen
 
Seura palkitsee vuosittain joulujuhlan tai vuosikokouksen yhteydessä:
-       Vuoden ratsastajan, jolla on eniten hyväksyttyjä kilpailukilometrejä tai muita palkitsemisen arvoisia kilpailusaavutuksia, jotka seuran johtokunta päättää vuosittain
-       Vuoden tulokkaan, joka on aloittanut kilpailemisen ko. vuonna ja jolla on eniten hyväksyttyjä kilpailukilometrejä
-       Vuoden juniorin tai nuoren ratsastajan, jolla on eniten hyväksyttyjä kilpailukilometrejä tai muita palkitsemisen arvoisia kilpailusaavutuksia, jotka seuran johtokunta päättää vuosittain
-       Vuoden toimihenkilö, joka on työllään merkittävästi edesauttanut seuran toimintaa
 
Lisäksi seuran johtokunta voi palkita harkintansa mukaan muista merkittävistä saavutuksista tai seuran eteen tehdystä työstä jäseniään tai muita yhteistyökumppaneitaan.
 
Tiedotustoiminta ja www -sivujen ylläpito (markkinointi)
 
Seuran virallinen tiedotuskanava on www-sivut ja sähköpostitse lähetettävä jäsenkirje. Jäsenkirje pyritään lähettämään 4-10 kertaa vuodessa. 
 
Seura tiedottaa kilpailuistaan ja muista tapahtumistaan alan lehdissä ja www-sivuilla sekä yhteistyökumppaneiden julkaisuissa. ESRA lehti syyskuussa on perinteisesti taas matkaratsastuspainotteinen numero, jonne jäsenistöltä toivotaan paljon juttuja ja kuvia.
 
Sponsorien/yhteistyökumppaneiden haku tapahtumiin
 
Seura pyrkii erityisesti pysyvien sponsoreiden/yhteistyökumppaneiden hankintaan, jotka osallistuisivat kaikkien kilpailujen ja henkilöiden palkitsemisiin.
 
Seuralle laaditaan markkinointisuunnitelma, jonka avulla pyritään saamaan uusia sponsoreita.
 
Muu yhteistoiminta
 
Seura järjestää erilaisia tapahtumia, valmennuksia ja koulutuksia yhdessä SRL:n, muiden ratsastusseurojen sekä muiden ratsastuksen parissa toimivien tahojen kanssa. Pyritään järjestämään 1-2 starttikurssia sekä 1-2 seuratason kilpailua muiden ratsastusseurojen tai tahojen kanssa yhteistyössä.
 
Vuoden ratsastusseura kilpailu
 
Seura osallistuu SRL:n järjestämään ”Vuoden ratsastusseura” kilpailuun.
 
 
 
Helsingissä 1.11.2010
 
 SuMaRan johtokunta
Liisa Siitonen, puheenjohtaja
Tea Repo, varapuheenjohtaja, turvallisuusvastaava
Katrin Aia, varsinainen jäsen, jäsen- ja kokoussihteeri
Jenni Flinck, varsinainen jäsen, koulutusvastaava
Tiina Vesterinen, varsinainen jäsen, tiedotusvastaava
Johanna Vehmanen, varsinainen jäsen
Seija Louko, varsinainen jäsen, materiaalivastaava
Maria Ali-melkkilä, varajäsen, palkintovastaava
Raimo Launonen, taloudenhoitaja hallituksen ulkopuolelta